Kasuta oma vöimalust!

Anna oma ideele vöimalus!

MTÜ Vöimalus on asutatud toetamaks Saaremaaga seonduvate kultuuri-, spordi-, noorte- ja muude mittetulunduslike projektide läbiviimist.

MTÜ Vöimalus tegutseb avalikkuse huvides ja tema eesmärgiks on kaasata oma liikmete ja teiste isikute sihttoetusi ja -finantseeringuid ning teha koostööd sarnaste Saaremaa vallas tegutsevate ja samu väärtusi jagavate organisatsioonidega.

MTÜ Vöimalus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.

Oma eesmärkide täitmiseks koondab Vöimalus taotlusi erinevatele mittetulunduslikele projektidele. Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlused, koos võimalike lisadokumentidega, palume saata e-posti aadressile voimalus@voimalus.org.

Taotlusvoorude tähtajad on 1. juuni ja 1. detsember.

KONTAKT

Palume kõik küsimused, täidetud taotlused ja ettepanekud esitada kirjalikult e-posti teel.

MTÜ Vöimalus

Reg. kood: 80563728

© 2020 MTÜ Vöimalus kõik õigused kaitstud. Lehe sisu loata kopeerimine keelatud.