Kasuta oma vöimalust!

Anna oma ideele vöimalus!

MTÜ Vöimalus on asutatud toetamaks Saaremaaga seonduvate kultuuri-, spordi-, noorte- ja muude mittetulunduslike projektide läbiviimist.

MTÜ Vöimalus tegutseb avalikkuse huvides ja tema eesmärgiks on kaasata oma liikmete ja teiste isikute sihttoetusi ja -finantseeringuid ning teha koostööd sarnaste Saaremaa vallas tegutsevate ja samu väärtusi jagavate organisastioonidega.

Oma eesmärkide täitmiseks koondab Vöimalus taotlusi erinevatele mittetulunduslikele projektidele. Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlused, koos võimalike lisadokumentidega, palume saata e-posti aadressile voimalus@voimalus.org.

Toetust saanud projektid

Tutvu meie poolt rahastust saanud projektide ning nende toetuste suurustega.